یکشنبه ۳ تیر ۱۴۰۳

 

 چارت دفتر تحقیقات

 

شرح وظایف کارگروه های تخصصی تحقیقات :
- پیگیری ، هماهنگی و کنترل پروژه های تحقیقاتی
- هدایت و کنترل کیفی پروژه های تحقیقاتی
- مطالعه ، ایده پردازی و پژوهش
- بررسی و نظارت بر اجرای پروژه های پژوهشی
- بالا بردن توان علمی و فنی خود جهت دستیابی به استانداردهای مطلوب و بهره وری بهتر
- ارائه راهکارهای لازم جهت پروژه های پژوهشی
- تهیه و بازنگری استانداردهای مرتبط با صنعت آب و فاضلاب
- جمع آوری و تحلیل نیازهای تحقیقاتی
- ارتباط و هماهنگی با دفتر بهبود بهره وری و تحقیقات
- برنامه ریزی در جهت تولید دانش
- همفکری و ارائه نظر در خصوص نیازسنجی تحقیقات
- بررسی اولویتهای تحقیقاتی شرکت از منظر فنی
- بررسی گزارشات مرحله ای پروژه های تحقیقاتی
- اشاعه فرهنگ تحقیقات در شرکت آب و فاضلاب
- نگهداری کلیه صورتجلسات مربوط به بررسی پروژه های تحقیقاتی
- نگهداری کلیه مستندات مربوط به پیشنهادات بررسی شده و پروژه های تحقیقاتی در دست انجام و خاتمه یافته
- پیشنهاد دادن ناظرین اجرایی و فنی پروژه های تحقیقاتی شرکت
- تدوین و پیشنهاد سیاستها و خط مشی های تحقیقات در چارچوب مصوبات شورای عالی تحقیقات
- ارائه راهکارهای ارتقاء بهره وری واحدهای شرکت از طریق استفاده بهینه از نیروی انسانی و امکانات موجود
- شناسایی و بکارگیری ظرفیت های علمی موجود
- معرفی و ترویج دستاوردهای علمی و تحقیقاتی
- نشر و ترویج نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده در شرکت
- انجام هماهنگی های لازم جهت برگزاری به موقع و مناسب جلسات پروژه های تحقیقاتی
- تشکیل بانک اطلاعاتی در خصوص پروژه های پژوهشی


تاریخ بروزرسانی : ۲۰ دی ۱۳۹۶ ۱۲:۴۹