معرفی اعضای دفتر تحقیقات

 
نام و نام خانوادگی : سعید عفراوی

سمت : مدیر دفتر تحقیقات و بهبود بهره وری

میزان تحصیلات : فوق لیسانس

رشته تحصیلی : مدیریت محیط زیست

شماره تماس: 33332934-061

    
 نام و نام خانوادگی : امین طهماسبی پور

سمت : رئیس گروه تحقیقات

میزان تحصیلات : فوق لیسانس

رشته تحصیلی : مهندسی صنایع

شماره تماس: 5-33360083 -061 داخلی 297

 طهماسبی
 نام و نام خانوادگی : مریم احمدی

سمت : کارشناس تحقیقات

میزان تحصیلات : لیسانس

رشته تحصیلی : علوم اجتماعی (پژوهشگری )

شماره تماس: 5-33360083 -061 داخلی 297

Email: khzresearch@gmail.com

 احمدی

 

تاریخ به روز رسانی : ۱۷ خرداد ۱۳۹۹